Kortversjon

Er det lovlig å se TV i utlandet fra NRK, TV2 Sumo og TVNorge?

Lovlig å se TV i utlandet fordi ansvaret for å sikre at innholdet blokkeres ligger på innholdsleverandøren og ikke på deg som konsument og kunde.

Ansvaret for å sikre at innholdet sperres ligger på innholdsleverandøren og ikke på deg som konsument og kunde. Til privat bruk er det lovlig å omgå geoblokkering.

Er det lovlig å se TV i utlandet lurer mange på. Svaret er at det til privat bruk er helt lovlig.

I følge teknologibloggen til NRK nettTV er det lovlig så lenge det er til privat bruk. Når NRK inngår kontrakter med leverandører og rettighetshavere til TV sendinger er det ofte slik at NRK forplikter seg til å bruke geoblokkering. Dette er en del av kontrakten mellom NRK og leverandøren av sendingen.

Det er lovlig å omgå geoblokkeringen med eksempelvis IPVanish til privat bruk.

Lovlig å se TV i utlandet fordi det er leverandørens ansvar å sperre

I følge juristene Jon Wessel-Aas og professor Olav Torvund er det lovlig å omgå sperrene til privat bruk. Ansvaret for å sikre at innholdet blokkeres ligger på innholdsleverandøren og ikke på deg som konsument og kunde.

Filed Under: Geoblokkering