Kortversjon

EU sier nei til geo-blokkering av film og TV

EU-kommisjonen vedtok 6. mai 2016 Digital Single Market Strategy. En av intensjonene med strategiene er å få en slutt på diskriminering av TV og film tilgang. Det indre marked til EU er ikke tjent med geo-blokkering av film og TV

Nei til geo-blokkering av film og TV. Uten geoblokkering i EU blir det enklere å se TV når du reiser i Europa.
Eksempelvis er Neflix kun tilgjengelig i noen få titalls EU-land. Status er det samme for mange andre filmtjenester og TV stasjoner som  BBC iPlayer, Amazon Instant Video. YouTube er også blant tjenestene som sperres i flere av medlemslandene i EU. Geo-blokkering har vært en stor bremsekloss for handel og næringsvirksomhet over landegrensene innad i EU. Derfor er målet nå å avskaffe geo-blokkering.

Alternativet er å omgå geo-blokkering

EU-borgere må i dag benytte VPN tjenester som HMA for å få tilgang til sine egne TV og film abonnement på reise i Europa. Dette er ikke forenelig med grunnpilaren til EU som handler om fri flyt av tjenester i det indre marked.

  Slik bruker du VPN og proxy

Fri flyt av digitale tjenester over landegrensene

Bærebjelken i strategien er å gi både forbrukere og bedrifter full tilgang til digitale varer og tjenester slik at prinsippet med fri flyt av varer og tjenester i det indre marked i EU også skal gjelde Internett. I dag er situasjonen motsatt slik at geo-blokkering av film og TV er regelen.

Jeg vil betale for online innhold - men får ikke lov. Dette er et tap for industrien. Dette et et tap for forbrukerne.
EU vil ha slutt på geo-blokkering fordi det er en diskriminerende praksis som brukes av kommersielle grunner.

Alle EU-borgere har rett til å få de beste tilbudene innen alle bransjer uansett hvor i EU de befinner seg.

Ny lov om opphavsrett

Opphavsrett lovgivningen er et annet område hvor EU kommer med en ny lov bedre tilpasset tiden vi lever i. I den nye opphavsrettslovgivningen skal det være enklere for publikum å få tilgang til og bruke innhold på nettet. Det betyr også at filmindustrien må tilpasse seg den digitale tidsalder. Den framtidige lovgivningen vil på en bedre måte balansere interessene til forbrukerne med behovene til industrien.

68% av alle innholdsleverandørene geo-blokkerer

Innholdsleverandørene i EU blokkerer 68% av alt innhold mellom EU-landene. 74% av alle ficton TV licenser krever blokkering innad i EU. Dette vil EU sette en stopper for. Slik geo-blokkering av film og TV er helt uakseptabelt for EU.

 

Nei til  geo-blokkering av film og TV

Kjøper du et NetFlix abonnement i Nederland skal du ha tilgang til tjenesten i Spania
Dersom en bruker i Nederland kjøper et NetFlix abonnement og reiser til Spania skal abonnementet fungere som før. Som EØS medlem får vi tro at Norge blir med på lasset slik at det samme gjelder oss. Fristen for å komme med innspill til den nye loven forfalt 12. februar 2016.

 

Filed Under: Geoblokkering