Hvordan få raskere nettsider med Memcache i WordPress

Trenger du hjelp med å sette opp Memcached og Amazon ElastiCache? Kontakt oss nå for et uforpligtende tilbud på arbeidet.
K

anskje benytter 50% til 90% av dine lesere mobiltelefon. Det kan tenkes at de besøker nettstedet ditt på en dårlig mobillinje på bussen, toget, trikken eller på hytta. Antagelig velger dine lesere seg et annet nettsted dersom dine sider ikke laster raskt. Antagelig kommer de heller ikke tilbake til dine nettsider.

Alltid viktig med kort ventetid

Nettsider som er raske er alltid viktig for å få god plassering på SEO basert søkemotorplassering. Høy score på Google AdWords kvalitetspoeng gir deg lave annonsekostnader. Kvaliteten på nettsiden er et av momentene som gir deg kvalitetspoeng hos Google.

Bedre databaseytelse med Memcached

Bedre databaseytelse med Memcached. De fleste dynamiske webløsninger har en database i bunnen. I utgangspunktet må webserveren for hver side som skal vises, gjøre ett eller flere kall til databasesystemet. I mange tilfeller vil mange av disse kallene være de samme når neste webside skal leveres. Likevel må databasen gjøre de samme oppslagene gang på gang.

Hva er problemet?

Når en WordPress side skal vises til en leser sendes det en henvendelse til MySQL databasen. Deretter genererer PHP scriptet en nettside som vises til leseren.

Kommunikasjonen mellom webserveren og databasen tar tid. Kommunikasjonen mellom webserveren og PHP tar tid. Dette gjør nettsidene unødvendig trege.

WordPress må/bør alltid «caches» – mellomlagres –

Det er en god regel at WordPress alltid skal eller bør caches (mellomlagres). Bruk av en cache løsning betyr at det genereres en ferdig versjon av nettsiden som lagres på en egen server. Når leseren vil se på din WordPress side leveres nettsiden fra dette lageret. Alternativet er at leseren må vente på kommunikasjonen mellom webserveren og MySQL databasen og deretter webserveren og PHP-scriptene som generer siden.

Memcache, en løsning som skal forbedre databaseytelsen, ikke minst i webløsninger.

Memcache er en løsning som forbedrer databaseytelsen i webløsninger slik som WordPress. Levering av data til en nettside går ekstremt mye raskere fra Memcached enn fra en database. Dette gjør nettsiden svært mye raskere. Både server modulen til Google Pagespeed og W3 Total Cache kan bruke Memcache hos Amazon ElastiCache samtidig. Slik blir nettsidene virkelig raske.

Leseren bør får levert siden fra 4 forskjellige mellomlagre samtidig.

De forskjellige cache løsning – mellomlagrings løsningene – lagrer forskjellige ting. Derfor trenger du alle 4

  • Nettleser cache. Dersom leseren har vært på den aktuelle siden tidligerer leveres hele eller deler av siden fra mellomlageret i nettleseren. Dette kan du konfigurerer i W3 Total Cache
  • CDN cache – Content Delivery Network – mellomlageret har forhåndslagret deler av innholdet på dine nettsider på 20-30 datasentre spredd omkring hele jordkloden. Leseren får levert innholdet på dine nettsider for det datasenteret som er nermest. Cloudflare er et godt alternativ. Cloudflare har også en rekke andre optimaliserings funksjoner som gjør nettstedet raskere.
  • Amazon ElastiCache er en separat server tjeneste som mellomlagrer WordPress nettsiden. Når leseren trykker på linken til siden leveres siden fra Amazon ElastiCache i stedet for fra WordPress. W3 Total Cache bruker du som bindeledd mellom Amazon ElastiCache og WordPress
  • W3 Total Cache bruker du til minimalisere størrelsen på html, java og CSS.
Trenger du hjelp med å sette opp Memcached og Amazon ElastiCache? Kontakt oss nå for et uforpligtende tilbud på arbeidet.