Kortversjon

Konverter fra VGA til HDMI kabel slik at du kan speiile TV bildet på din PC til fjernsynet

Konverter signalene fra VGA skjerm til HDMI TV

Konverterer fra VGA til HDMI slik at du overfører TV fra PC til fjernsyn