Kortversjon

Med EU forbud mot geblokkering blir det mye enklere å se TV utenlands

Uten geoblokkering i EU blir det enklere å se TV når du reiser i Europa.

Uten geoblokkering blir det enklere å se TV i Europa.