WordPress

WordPress

Kanskje benytter 50% til 90% av dine lesere mobiltelefon. Det kan tenkes at de besøker nettstedet ditt på en dårlig mobillinje på bussen, toget, trikken eller på hytta. Antagelig velger dine lesere seg et annet nettsted dersom dine sider ikke laster raskt. Antagelig kommer de heller ikke tilbake til dine nettsider. Nettsider som er raske er derfor alltid viktig.

Vil du har flere lesere på bloggen? Flere lesere gir høyere annonseinntekter, større salg av varer, tjenester og bedre profilering av budskapet du vil formidle. Her er en liste med grep som du kan ta for å få enda bedre resultater.

Gjennom å erstatte eksempel tekst og eksempel illustrasjoner i en ferdig designmal sparer vi mange titalls arbeidstimer. Du får et nettsted med et design laget av en profesjonell designer til en riktig hyggelig pris. Din design mal bør være «responssive». Det betyr at designmalen endrer utseende avhengig av om du ser på siden med en PC, nettbrett eller mobil. Responssiv designmal betyr at nettsiden automatisk endrer seg og tilpasser seg størrelsen på skjermen. Programmering av «responssive» designmaler er en tidkrevende og dermed kostbar jobb. Derfor kjøper vi ferdige «responssive» designmaler programmert av profesjonelle designere.

1 2 3