Lavpris langtidslagring og sikkerhetskopiering til omlag 66 øre pr GB / år med Amazon AWS Glacier i Irland

Amazon Glacier MAC klienter

Arq
Cloud Gates

Amazon Glacier Windows klienter

CloudBerry Lab
S3 Explorer 
Cloud Gates

Amazon Glacier IOS klienter

Arq klient

Java klienter

Andre løsninger for Glacier

Har valgt å dele sikkerhetskopiering og fildeling på 3 løsninger som beskrevet her.

Krav til leverandøren av løsninger for sikkerhetskopiering, oppbevaring og arkivering

Til fil løsningen har vi valgt en løsning som leveres fra Irland for å holde filene innenfor EØS og EU. Dette gjør det enklere med henhold til oppbevaring av regnskapsdokumenter og andre dokumenter hvor det lovpålagt sikkerhetskopiering. Slike dokumenter må oppbevares innenfor land som er underlagt International Safe Harbor Privacy Principles:

http://en.wikipedia.org/wiki/Safe_Harbor_Principles

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Protection_Directive

http://export.gov/safeharbor/eg_main_018237.asp

http://www.iitr.us/data-protection-according-to-safe-harbor-changes-after-decision-by-german-regulators.html

 

 

 

A.
Sikkerhetskopiering av e-post fra Google Apps for Business og Gmail.

 

B.

Felles filarkiv / fildeling.

 

C..
Langtids arkivering av filer fra avsluttede arbeidsoppgaver og ferdigstilte prosjekter. Denne tjenesten overlapper Google Drive. I tillegg er det greit med en 3 GB harddisk med en lokal kopi av alle dokumenter / filer.
PC klienter
MAC klient
  • .com/arq/

 

D..
For å hente tilbake enkeltfiler fra langtids arkiveringen på Amazon Glacier i Irland anbefales disse to programmene for PC:

For MAC, Linux og Mac kan du bruke SAGU. Dette er et JAVA program som fungerer på alle plattformer.

 

Du finner detaljer om tjenesten på http://AWS.Amazon.com/glacier/

Klienter for MAC, Windows og andre operativsystemer finner du mange av.

FastGlacier opplastings program for Amazon Glacierac

Windows klienten http://FastGlacier.com er et godt alternativ.

En liste over andre klienter for MAC, Windows m.m. finner du på:

Amazon AWS CloudBerry Explorer

Artikler om klienter for Amazon Glacier

 

Brukerstøtte og hjelp

Du kan få Norsk språklig brukerstøtte med oppsett og feilretting på emnene som er beskrevet på denne siden. Kontakt TBT. Vi hjelper deg gjerne.